Zbierający historie

Prezentowane na tej stronie historie zostały zebrane przez młodzież z całej Polski we współpracy z ośrodkami kultury. Poznaj lokalnych zbieraczy i zbieraczki, związanych z poszczególnymi ośrodkami kultury!