Sikorski – w służbie małej i dużej Ojczyźnie

Sikorski – niezwykłe początki

Generał Władysław Sikorski urodził się 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym. W 1887 roku rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Hyżnem. W latach 1898 – 1902 uczęszczał do seminarium nauczycielskiego w Rzeszowie. Następnie rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Dróg i Mostów Politechniki Lwowskiej, otrzymując w 1908 roku dyplom inżyniera.

Sikorski – „Nie ma mowy o szczęściu bez patriotyzmu.”

Generał Sikorski całe swoje życie poświęcił służbie dla Ojczyzny. Jej wolność i dobro były dla Niego zawsze nadrzędnym celem. Już w trakcie studiów włączył się w ożywioną działalność patriotyczną. Działał w licznych organizacjach wojskowych i niepodległościowych (Związek Walki Czynnej, Związek Strzelecki). W czasie I wojny światowej był szefem Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego, a od 1916 roku dowódcą 3 Pułku w II Brygadzie Legionów. Wkrótce awansował do stopnia pułkownika.

Sikorski – w obronie Doliny Wkry i Warszawy

W czasie wojny polsko – bolszewickiej z 1920 roku został dowódcą 5 Armii, która stanowiła część frontu północnego. Jej zadaniem była obrona Wkry, a także przeprowadzenie uderzenia na skrzydło wojsk sowieckich. Celem tych działań była przede wszystkim obrona Warszawy. Rozstrzygający moment bitwy nad Wkrą nastąpił 15 sierpnia 1920 r. na odcinku Pomiechówek – Nasielsk. Poprzedził ją przemarsz jednostek 17. DP gen. Aleksandra Osińskiego – 67. i 68. pułku piechoty Wojska Polskiego z Twierdzy Modlin do Pomiechówka i Kosewka. Rozpoczęło się natarcie w kierunku Nasielska, który według planów, miał być opanowany do godz. 16:00. Podczas walk 15.08.1920 wojska 5. Armii odzyskały linię Wkry na całej długości, spychając Rosjan do obrony. W nocy z 15 na 16.08.1920 r. oddziały polskie odbiły utracone wcześniej forty Twierdzy Modlin obok Pomiechówka. Powstrzymanie rosyjskiego natarcia na linii Wkry i w obszarze Modlina, a w konsekwencji odrzucenie dywizji przeciwnika za Narew, stanowiło zasadniczy element bitwy pod Warszawą.

Po bitwie nad Wkrą, na naszym pomiechowskim cmentarzu pozostał grób. Spoczywają w nim żołnierze V Armii gen. Władysława Sikorskiego polegli w Borkowie, Toruniu, Miękoszynie, Studziankach i wielu innych okolicznych miejscowościach.

Co roku do Borkowa przyjeżdżają przedstawiciele Prezydenta RP, Sejmu RP, Senatu RP, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej, Wojewody Mazowieckiego, władze samorządowe pobliskich Gmin, przedstawiciele Wojska, Duchowieństwa, pocztów sztandarowych, członkowie grup rekonstrukcyjnych.
Dla gości prócz oficjalnych uroczystości czeka inscenizacja potyczki polsko-bolszewickiej oraz gorąca grochówka przygotowana przez OSP w Cieksynie.

Sikorski – do końca na służbie

Swój patriotyczny obowiązek gen. Sikorski wypełniał aż do tragicznej śmierci. Zginął 4 lipca 1943 roku w katastrofie lotniczej w Gibraltarze podczas powrotu z inspekcji oddziałów Armii Polskiej na Wschodzie. Okoliczności tej tragedii dotąd nie zostały wyjaśnione. Pochowano generała na cmentarzu lotników polskich w Newark. 10 września 1993 roku Jego prochy przeniesiono na Wawel.

Sikorski – patron

15 października 2004 roku, z okazji jubileuszu 40-lecia istnienia, Zespół Szkół RCKU w Pomiechówku otrzymał imię generała Władysława Eugeniusza Sikorskiego.

 

Link do nagrania inscenizacji bitwy pod Borkowem w 2015: https://www.youtube.com/watch?v=gbKOHpfE6BI

Źródła:

  • Archiwum Szkoły Ponadgimnazjalnej im. gen. Władysława Sikorskiego w Pomiechówku
  • Piotr Oleńczak „Osiem wieków w Dolinie Wkry”;
  • https://historia.org.pl/2015/08/27/bitwa-nad-wkra-1920-borkowo-22-8-2015/ (dostęp 10.11.2017)
  • http://nasielsk.pl/gmina/historia-i-tradycje/dzieje-miasta/rok-1920 (dostęp 10.11.2017)

Autorzy – uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Sikorskiego w Pomiechówku

  • Sandra Boniecka
  • Piotr Kwiatkowski
  • Patrycja Piekarzewska
  • Kinga Wójcik

Opiekun:

  • Martyna Englert, pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku

Koordynator:

  • Agnieszka Brzezińska-Brańska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku

Gen. Władysław Sikorski, 1930 r.

Żołnierze w okopach, nieopodal Borkowa, 1920 r.

  

Gen. Władysław Sikorski witający się z żołnierzem, ok. 1918 r.

Gen. W. Sikorski, premier W. Churchill i przywódca Wolnych Francuzów Charles de Gaulle podczas inspekcji polskich jednostek pancernych

Gen. Sikorski z córką – porucznik Zofią Wandą Leśniewską

Gen. Wiktor Thommee i gen. Władysław Sikorski – patroni pomiechowskich szkół

Gen. Władysław Sikorski i Adam Romer – dyrektor Biura Prezydium Rady Ministrów przy rządach Władysława Sikorskiego i Stanisława Mikołajczyka

Gen. Sikorski, Anglia, 1940 r.

Gen. Sikorski podczas kontroli polskich oddziałów wojska w Anglii, 1940 r.

Gen. Władysław Sikorski, 1942 r.

Jedno z ostatnich zdjęć gen. Sikorskiego przed śmiercią, Gibraltar, 1943 r.

Sztab gen. Władysława Sikorskiego, listopad 1942 r.

Zdjęcie z inscenizacji bitwy pod Borkowem, 2015 r.

Zdjęcie z inscenizacji bitwy pod Borkowem, 2015 r.

Plan sytuacyjny przed bitwą nad Wkrą

Szkic sytuacyjny walk o przeprawę w Borkowie

Na cmentarzu w Pomiechowie znajduje się grób zbiorowy poległych w Bitwie Warszawskiej żołnierzy z V Armii

Share this...
Share on Facebook
Facebook