Powstania Śląskie i plebiscyt w Czernicy

W historii miejscowości odnotowano wszystkie trzy powstania. Potyczkami w 1919 roku kierował Franciszek Biskup. Działania te zostały szybko spacyfikowane przez Niemców podobnie jak całe powstanie. W okresie II Powstania Śląskiego doszło do zarekwirowania broni stacjonującym w okolicy Niemcom, którą następnie przekazano uczestnikom walk. Dowódcami akcji byli Juliusz Fojcik i Jan Figura.
Plebiscyt odbył się w 20 marca 1921 roku. Przy bardzo wysokiej frekwencji ponad połowa mieszkańców opowiedziała się za przynależnością do Polski. Po wybuchu powstania w maju tego samego roku w Czernicy powstał oddział liczący pięćdziesięciu powstańców. Brali oni udział w walkach na terenie od Nędzy do Ciechowic. W czasie tych walk nikt z czerniczan nie zginął. Po interwencji aliantów i podpisaniu umowy niemiecko-polskiej Czernica znalazła się w granicach Polski. Podjęte działania można uznać za ukoronowane sukcesem.
Według spisu sporządzonego przez Związek Powstańców Śląskich w latach 1936-1939 wśród walczących zbrojnie o przyłączenie do Polski znajdowało się pięćdziesięciu pięciu mężczyzn z Czernicy.

Share this...
Share on Facebook
Facebook