O nas

Projekt „Nasze Wielkie Historie” jest realizowany przez 16 instytucji kultury z całej Polski. Każda z instytucji ma swój niepowtarzalny charakter i profil pracy, ale łączy nas jedno: miłość do pielęgnowania historii, kultury i dziedzictwa naszego Narodu.

Zapraszamy! Poznajcie nas lepiej:

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu – główny sprawca projektu: jego pomysłodawca i koordynator. Głównym profilem działalności suszeckiego GOK jest edukacja artystyczno-kulturalna i animacja kultury prowadząca do wspierania i rozwoju lokalnej społeczności. Projekty, pomysły mieszkańców i różne szalone przedsięwzięcia to tutaj codzienność.
Odwiedź GOK na: kulturasuszec.pl, YouTube, Facebooku i Instagramie.

Narodowe Centrum Kultury – partner w realizacji działań. Jest państwową instytucją kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury w Polsce. Przedmiotem naszych działań jest edukacja kulturalna oraz zwiększanie zainteresowania kulturą i sztuką, rozwój i profesjonalizacja sektora kultury,  promocja polskiego dziedzictwa narodowego jako elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej.
Odwiedź NCK na: nck.pl, Facebooku NCK, Facebooku Kadry Kultury, Instagramie, YouTube i Twitterze!

Ośrodek Kultury „Zameczek” w Czernicy – partner w realizacji działań.
Odwiedź OK na: zameczekczernica.pl i Facebooku.

Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach – partner w realizacji działań.

Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim – partner w realizacji działań. Jest niewielką instytucją kultury. Pracuje ze społecznością lokalną, wspiera inicjatywy oddolne, promuje swoją lokalność na zewnątrz. Jego hasło przewodnie brzmi #popełniamykulturę. Organizuje wielkie i małe wydarzenia. Przeprowadza wiele akcji charytatywnych i tworzy systemowy wolontariat. Nie boi się żadnych wyzwań. Siłą CKiS jest to, że jego załoga się lubi, szanuje swoje zdanie i dba o siebie nawzajem. Mówi o sobie: „Jesteśmy rodziną!”.
Odwiedź CKiS na: coolturak.pl, Facebooku i Instagramie.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach – partner w realizacji działań. M-GCK jest samorządową instytucją kultury działającą od 2008 roku. Głównymi filarami jego działalności jest edukacja kulturalna oraz organizacja imprez na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice. Prowadzi działania upowszechniające kulturę, kształtuje uzdolnienia, wspiera talenty uczestników oraz zachęca do aktywnej i twórczej formy spędzania wolnego czasu.
Odwiedź M-GCK na: mgck-jl.pl, Facebooku i YouTube.

Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza – partner w realizacji działań. To samorządowa instytucja kultury działającą na terenie gminy Kwilcz od 2013 roku. Misja jej działalności brzmi następująco: „Centrum Kultury i Edukacji w Kwilczu współtworzy kulturę. Nasz zespół działa z pasją dla Was i z Wami. Promujemy, edukujemy, inspirujemy do działania. Jesteśmy nowocześni, innowacyjni nie zapominając o tradycji.”
Odwiedź CKIE na: ckie.kwilcz.pl, Facebooku, Instagramie i Youtube.

Milanowskie Centrum Kultury – partner w realizacji działań. Działa nieprzerwanie od 1977 r. To instytucja kreująca życie kulturalne i krzewiąca ruch artystyczny. Służy mieszkańcom w rozwijaniu ciekawości świata, twórczej wyobraźni i zaspokajaniu naturalnej potrzeby aktywności.
Odwiedź MCK na: mckmilanowek.pl, Facebooku, YouTube, Instagramie i Twitterze.

Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie – partner w realizacji działań. Organizuje wiele warsztatów i zajęć rozwijających zainteresowania różnych grup wiekowych społeczności gminy oraz liczne wydarzenia kulturalne. Jest ośrodkiem, który łączy pokolenia poprzez odkrywanie i uczenie lokalnego dziedzictwa kulturowego, realizując np. „Historyczny Rajd Rowerowy po Gminie Młodzieszyn” połączony z opowieściami o ciekawych historycznie miejscach gminy czy włączając się do projektu „Nasze Wielkie Historie”.
Odwiedź GOK na: gok.mlodzieszyn.pl i na Facebooku.

Mogileński Dom Kultury – partner w realizacji działań. MDK prowadzi stałe zajęcia merytoryczne i projekty edukacyjne, organizuje imprezy kulturalne, a także działalność kina Wawrzyn (w tym pokazów specjalnych). Wiele przedsięwzięć kulturalnych opartych jest na szerokiej współpracy z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi, a także prywatnymi firmami i przedsiębiorstwami. Do najważniejszych działań należą „Dni Mogilna”, „Ogólnopolski Festiwal Filmów Satyrycznych Pyszadło” „Benedyktyńskie Dni Mogilna”, „Dożynki Gminne”, „Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, „Mogileńskie Spotkania Plastyczne”, „Mogileński Turniej Tańca Nowoczesnego”.
Odwiedź MDK na: mogilno.in i Facebooku.

Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku – partner w realizacji działań. Jego misją jest krzewienie i tworzenie kultury, do czego zaprasza wszystkich ludzi aktywnych, zwłaszcza mieszkańców gminy Pomiechówek. PomPA to przede wszystkim ludzie, bo imprezy, akcje, wydarzenia wymagają połączenia sił. Liczy się każda para rąk i pomysłowa głowa.
Odwiedź GOK na: pompa.pomiechowek.pl, Facebooku, Instagramie, YouTube i Snapchacie –> gokpomiechowek

Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku – partner w realizacji działań.

Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich – partner w realizacji działań.

Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu – partner w realizacji działań. Poprzez swoją otwartość na środowisko, działania animacyjne i wielostronną edukację kulturalną jest miejscem aktywizującym i integrującym mieszkańców, inspirującym i zaspokajającym ich potrzeby kulturalne, rozrywkowe i sportowe. Miejscem działającym na rzecz wzrostu poczucia wspólnoty, tożsamości lokalnej i świadomości dziedzictwa historycznego, tworząc w ten sposób społeczeństwo obywatelskie świadome swoich obowiązków i praw.
Odwiedź MOK na: mokterespol.com, Facebooku, Instagramie, YouTube, Naszej Klasie i Twitterze!

Dom Kultury w Ustce – partner w realizacji działań.

Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu – partner w realizacji działań. Centrum Kultury Dziecka jest filią Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu. Istnieje od 2008 roku zajmując się edukacją kulturalną dzieci, zwłaszcza tych najmłodszych. Dzięki aktywności w środowisku lokalnym i wielu działaniom animacyjny rozwija swoją ofertę i misję działalności. Uczestnictwo w projekcie jest jedną z pierwszych inicjatyw w tym zakresie, a aktualnie zaczyna rozwijać wolontariat! Odwiedź CKD na: ckd.miasto.zgierz.plFacebooku, YouTube i Instagramie