Czerniccy weterani I wojny światowej

Dla mieszkańców Czernicy, podobnie jak dla całego Górnego Śląska i reszty kraju, I wojna światowa była okazją do odzyskania niepodległości. Doświadczenia wojenne okazały się być tragiczne w skutkach i radykalnie zmieniły rytm życia mieszkańców regionu.

Urząd Gminy w Czernicy

Wielka Wojna z lat 1914 – 1918 była konfliktem, który na ogromną skalę wpłynął na ludzkie losy. Miliony mężczyzn z dnia na dzień zostało wcielonych do armii i zmuszonych na wyjazdu na front. Musieli opuścić swoje rodziny, domy i dotychczasowe, w miarę spokojne, życie. Dla większości z nich była to pierwsza tak daleka podróż w nieznane. Przejawem „normalności” na froncie, w kulisach wojennego teatru, było pisanie listów do rodzin. Korespondencja dawała nadzieję na powrót do domu i ojczyzny.

Żołnierze z Czernicy walczyli na wielu frontach

Kilku czerniczan z wojny powróciło, ale ich życie na pewno nie było już takie samo. Na wojennym froncie zobaczyli coś, co do tej pory było bardzo odległe – śmierć. Śmierć w czasie wojennej zawieruchy była normalnością, stała na porządku dziennym. Czernickim symbolem walk o niepodległość jest Juliusz Fojcik, walczący we Francji podczas I wojny światowej. Niestety zachowały się tylko okruchy dokumentów i źródeł na temat jego przeżyć, ale pamięć pozostaje wciąż żywa.

Czerniccy żołnierze w mundurach

Juliusz Fojcik jest uznawany wśród lokalnej społeczności za bohatera nie tylko przez udział w wojnie, bo po jej zakończeniu był uczestnikiem powstań śląskich. Po raz kolejny wykazał się odwagą i męstwem. W czasie pokoju był bardzo aktywnym działaczem społecznym, a jego praca na rzecz miejscowości jest godna uznania. Wraz z rozpoczęciem II wojny światowej został komendantem Ochotniczej Straży Narodowej w Czernicy. W 1945 roku mianowano go Naczelnikiem Gminy w Czernicy.

Juliusz Fojcik

W nowo utworzonej gminie Czernica, w skład której wchodziło siedem wsi, pełnił funkcję zastępcy wójta. Ponadto, był też kierownikiem świetlicy działającej przy kopalni gipsu, wieloletnim sołtysem Czernicy i kronikarzem. Pozostawiona przez Juliusza Fojcika i ciągle kontynuowana przez mieszkańców opowieść o dziejach Czernicy jest bezcennym źródłem historycznym wsi.

Państwo Fojcik

Zastanawiamy się często, jaki wpływ na wielką historię Polski mają małe lokalne opowieści. Po co pielęgnować wspomnienia? Po co otwierać szuflady w poszukiwaniu śladów przeszłości? Wiemy, że odpowiedzi na te pytania może być bardzo wiele. Jako lokalni działacze wiemy na pewno, że warto poruszać takie tematy, ponieważ trzeba dawać świadectwo prawdzie i pozostać człowiekiem – bez względu na wszystko i na wszystkich.

Żołnierze czerniccy w mundurach

Share this...
Share on Facebook
Facebook