Czerniccy weterani I wojny światowej

Dla mieszkańców Czernicy, podobnie jak dla całego Górnego Śląska i reszty kraju, I wojna światowa była okazją do odzyskania niepodległości. Doświadczenia wojenne okazały się być tragiczne w skutkach i radykalnie zmieniły rytm życia mieszkańców regionu. Czytaj więcej