3 słowa o…

Trzeci rozbiór Polski z 1795 roku ostatecznie doprowadził do utraty niepodległości państwa. Polacy zostali skazywani na upokorzenia ze strony trzech zaborców. Przez 123 lata niewoli, podczas których świadomość narodowa Polaków nie została złamana, podejmowano liczne próby odzyskania niepodległości.

Powstania narodowe, listopadowe i styczniowe dowodzą, że chęć do walki nigdy nie zmalała, a potrzeba życia w wolnym kraju była bezcenna. Klęski powstańcze nie zahamowały Polaków w dalszej batalii z zaborcami. Przeciwnie. To czas, kiedy dużą rolę zaczną odgrywać pisarze, poeci i malarze, artyści-tworzący „ku pokrzepieniu serc”. Wielką nadzieją na odzyskanie niepodległości będzie wybuch I wojny światowej.

Konflikt z lat 1914-1918 nieprzypadkowo jest nazywany „Wielką wojną”. Ta wojna wyróżniała się na tle wcześniejszych konfliktów intensywnością działań zbrojnych oraz zasięgiem, na którym były prowadzone. Miała ogromny wpływ na ludzkie losy. Masowa zagłada, ubóstwo, niepokoje społeczne, zahamowanie życia kulturalnego, migracje ludności, to tylko niektóre z tragicznych skutków tej wojny. Skutków, które przyniosły Polakom upragnioną wolność. 11 listopada 1918 roku podpisano rozejm. Odzyskaliśmy niepodległość.

Co roku uroczyście obchodzimy Święto Narodowe i wspominamy rodaków, którzy przelali krew za ojczyznę. Warto? Z całą pewnością trzeba o nich pamiętać! Chwała Bohaterom. Cześć ich pamięci.

 

Opracowała: Patrycja Tomiczek